سلسه نشت های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

۲۵ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۰ کد : ۳۸۰۱۳ تاپ خبر پژوهشی
سلسه نشت های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

سلسه نشت های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار ی کنفرانس سلسه نشت های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی تهران

زمان: روز سه شنبه موزه 1400/08/25 

سخنران: جناب آقای مهندس آشنا

آدرس سامانه: webinar.acecr.ac.ir

نام جلسه: آینده مشاغل و مشاغل آینده

نام کاربری: نام خانوادگی شما

پسورد: future


نظر شما :